Avtorska zaščita

Vse vsebine, ki so objavljene na straneh Igabibe so last podjetja Elplin d.o.o. in/ali podjetij, katerih izdelke distributira podjetje Elplin d.o.o.. Vsa avtorska dela so zaščitena že z nastankom in jih ni potrebno posebej označevati. Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela.